Hướng dẫn cách sử dụng Google Meet toàn tập

Google Meet giúp tổ chức các cuộc họp trực tuyến với người trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Ví dụ: Hội nghị video với các đội quốc tế, tổ chức các cuộc phỏng vấn từ xa, tiến hành hội thảo trên web và hơn thế nữa.

Chuẩn bị để sử dụng Google Meet

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Google Meet, hãy đảm bảo bạn có thiết bị và quyền truy cập bạn cần.

Sử dụng Google Meet

Hướng dẫn cách sử dụng Google Meet toàn tập 1

Cấp độ 1: Bắt đầu sử dụng và tham gia họp trực tuyến cùng Google Meet

1.1 Bắt đầu một cuộc họp video

Tìm hiểu các cách khác nhau để bắt đầu cuộc họp video, chẳng hạn như từ lời mời Lịch, trình duyệt web hoặc điện thoại của bạn.

1.2 Tham gia cuộc họp video

Tìm hiểu các cách khác nhau để tham gia cuộc họp video, chẳng hạn như từ lời mời Lịch, liên kết cuộc họp hoặc phòng hội thảo.

1.3 Thêm người vào một cuộc họp

Tìm hiểu các cách khác nhau để thêm người vào cuộc họp video, chẳng hạn như từ lời mời Lịch, Cuộc họp hoặc điện thoại.

Hướng dẫn cách sử dụng Google Meet toàn tập 2

Cấp độ 2: Hợp tác trong các cuộc họp video

2.1 Tùy chỉnh các cuộc họp video

2.2 Chia sẻ tài nguyên trong cuộc họp video

Hướng dẫn cách sử dụng Google Meet toàn tập 3

Cấp độ 3: Tìm hiểu các mẹo về nâng cao năng suất cho cuộc họp video trên Google Meet

Những hướng dẫn tăng năng suất này có thể giúp bạn kết hợp các sản phẩm G Suite để hoạt động nhanh hơn và tốt hơn.

 • 10 mẹo G Suite để làm việc với các nhóm từ xa
 • 10 mẹo G Suite cho bài thuyết trình tuyệt vời
 • 10 mẹo G Suite để đưa lên thành viên nhóm mới
 • 10 mẹo G Suite để cải thiện giao tiếp
 • 10 mẹo G Suite để động não
 • 10 mẹo G Suite không cần giấy tờ

Quản lý cài đặt Google Meet

 • Cho phép thông báo từ Meet
 • Thay đổi chất lượng máy ảnh, loa, micrô hoặc video của bạn
 • Thay đổi máy ảnh di động hoặc thiết bị âm thanh của bạn cho Meet
 • Sử dụng phím tắt G Suite

Khắc phục sự cố

 • Khắc phục sự cố với Google Meet
 • Xem các sự cố đã biết với Google Meet
 • Báo cáo sự cố với Google Meet