Google Meet

Google Meet, còn được gọi là Google Hangouts Meet là sản phẩm bộ G Suite của Google. Google Meet được xây dựng để cho phép hàng chục người cùng tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Back to top button