Cách để tham gia cuộc họp video trên Google Meet

Có rất nhiều cách để tham gia cuộc họp Video trên Google Meet trên trình duyệt, Andoid hay iPhone, iPad. Sau đây là toàn bộ các cách tham gia cuộc gọi video trên Google Meet

Ai có thể tham gia các cuộc họp video?

  • Người được thêm vào sự kiện Google Calendar
  • Những người trong cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp
  • Những người không có Tài khoản Google (người tham gia hiện tại có thể cần phê duyệt)
  • Những người tham gia từ một tổ chức khác (một người tham gia hiện tại có thể cần phải phê duyệt)

Cách tham gia vào cuộc họp trực tuyến với Google Meet

Bài viết này hữu ích?
Không
Tags

Son Anh

Tôi là Sơn, tôi đang tham gia cộng tác tại GhienCongNghe. Tôi rất yêu thích đọc và mò các thủ thuật Windows và iPhone. Thành tích đáng nể nhất của tôi là phá cháy ổ cứng :D
Back to top button