Tue Nhan

Nhân - 27 tuổi, hiện đang làm freelancer tại TP Đà Nẵng trong lĩnh vực Dịch Thuật, Nhiếp Ảnh, Video Editing & Digital Marketing...Sở thích: Nhiều lắm. Phương châm sống: "Học học nữa học mãi"
Back to top button