Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS

Để họp video với Google Meet thì bạn có thể sử dụng trình duyệt hoặc app trên thiết bị iOS hoặc Android. Cách tạo hoặc tham gia cuộc họp với Meet rất đơn giản

Trước khi bạn bắt đầu cuộc họp video, hãy đảm bảo rằng cuộc họp và thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu cho Cuộc họp của Google.

Để tạo một cuộc họp video mới trên Meet hoặc thêm một liên kết trong một sự kiện Google Calendar, bạn phải đăng nhập vào một tài khoản G Suite.

Nếu bạn không thể truy cập vào Meet, hãy liên hệ với quản trị viên G Suite của bạn. 

Cách để bắt đầu cuộc họp video trên Google Meet

Bài viết này hữu ích?
Không
Tags

Son Anh

Tôi là Sơn, tôi đang tham gia cộng tác tại GhienCongNghe. Tôi rất yêu thích đọc và mò các thủ thuật Windows và iPhone. Thành tích đáng nể nhất của tôi là phá cháy ổ cứng :D
Back to top button