Table of Contents

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS
Tin học

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS

Để họp video với Google Meet thì bạn có thể sử dụng trình duyệt hoặc app trên thiết bị iOS hoặc Android. Cách tạo hoặc tham gia cuộc họp với Meet rất đơn giản

Trước khi bạn bắt đầu cuộc họp video, hãy đảm bảo rằng cuộc họp và thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu cho Cuộc họp của Google.

Ai có thể bắt đầu các cuộc họp video trên Google Meet?

Để tạo một cuộc họp video mới trên Meet hoặc thêm một liên kết trong một sự kiện Google Calendar, bạn phải đăng nhập vào một tài khoản G Suite.

Nếu bạn không thể truy cập vào Meet, hãy liên hệ với quản trị viên G Suite của bạn.

Cách để bắt đầu cuộc họp video trên Google Meet

 • Lên lịch một cuộc họp video trong Calendar
 • Bắt đầu một cuộc họp video từ Meet

Lên lịch một cuộc họp video trong Calendar

Tạo một sự kiện mới với một cuộc họp video

Khi bạn thêm người vào một sự kiện, liên kết cuộc họp video sẽ được thêm tự động.

 1. Truy cập đến Google Calendar và tạo 1 sự kiện
 2. Trên tab Guests chọn Add guests và nhập địa chỉ Email người tham gia
 3. Chọn Save
 4. Chọn Send để gửi lời mời

Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc họp video. Khách có thể chuyển tiếp liên kết cuộc họp cho người khác. Nếu ai đó cố gắng tham gia mà không được mời tham gia sự kiện ở Google Calendar thì người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn phải chấp nhận yêu cầu của họ.

Advertisements

Lưu ý: Để thêm thủ công cuộc họp video, nhấp vào Add conferencing

Xem thêm:

Cách để tham gia cuộc họp video trên Google Meet

Cách xem chi tiết cuộc họp và các file đính kèm trong Google Meet

Bắt đầu cuộc họp video trên Meet

Nếu bạn cần câu trả lời nhanh từ một thành viên trong nhóm, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp ngay lập tức trong trình duyệt web. Nếu ai đó gửi cho bạn một URL liên kết cuộc họp, chỉ cần nhấp vào liên kết để tham gia cuộc gọi.

Lưu ý: Bạn có thể gửi liên kết cuộc họp cho những người bên ngoài tổ chức của mình, nhưng ai đó trong tổ chức của bạn cần cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp video.

 1. Trên trình duyệt truy cập vào https://meet.google.com/
 2. Chọn Join or start a meeting
 3. Nhập Nickname hoặc để trống để bắt đầu cuộc họp của riêng bạn.
 4. Chọn Join now
 5. Để thêm ai đó vào cuộc họp có thể làm theo các cách sau:
  • Copy thông tin tham gia và dán link cuộc họp vào email hoặc ứng dụng khác.
  • Chọn Add people rồi chọn một trong các cách sau
   • Dưới phần Invites, nhập tên hoặc Email rồi nhấp Send invite
   • Dưới phần Call, nhập số điện thoại rồi bấm Call

Thiết bị Android

Lên lịch một cuộc họp video trong Calendar

Khi bạn thêm khách vào một sự kiện, liên kết cuộc họp video sẽ được thêm tự động. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Add conferencing.

Advertisements

Chú ý: Khách có thể chuyển tiếp liên kết cuộc họp cho người khác. Nếu ai đó cố gắng tham gia mà không được mời tham gia sự kiện trong Google Calendar, người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn phải chấp nhận yêu cầu của họ.

 1. Truy cập đến Google Calendar và tạo 1 sự kiện
 2. Thêm khách từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.
 3. Chọn Save

Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc họp video.

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS

Bắt đầu cuộc họp trực tuyến với App Meet

Nếu bạn rời khỏi bàn làm việc, bạn có thể bắt đầu và tham gia các cuộc họp video mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động của mình bằng ứng dụng Meet.

Tải ứng dụng Google Meet

 1. Tải và cài đặt Google Meet theo link sau trên Play Store
 2. Nhấp vào Google Meet trên thiết bị của bạn để mở nó

Nếu bạn có nhiều thiết bị, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video trên một thiết bị và tiếp tục trên một thiết bị khác. Các cuộc gọi được tự động đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị.

Advertisements

Bắt đầu một cuộc họp trong ứng dụng Meet

 1. Mở ứng dụng Meet
 2. Chọn + để tạo cuộc họp mới
 3. (Tuỳ chọn) Nhấp vào Meeting code để nhập mã cuộc họp hoặc nickname. Sau đó nhấp Join meeting

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS

iPhone và iPad

Lên lịch một cuộc họp video trong Calendar

Khi bạn thêm khách vào một sự kiện, liên kết cuộc họp video sẽ được thêm tự động. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Add conferencing.

Chú ý: Khách có thể chuyển tiếp liên kết cuộc họp cho người khác. Nếu ai đó cố gắng tham gia mà không được mời tham gia sự kiện trong Google Calendar, người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn phải chấp nhận yêu cầu của họ.

 1. Truy cập đến Google Calendar và tạo 1 sự kiện
 2. Thêm khách từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.
 3. Chọn Save

Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc họp video.

Advertisements

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS

Bắt đầu cuộc họp trực tuyến với App Meet

Nếu bạn rời khỏi bàn làm việc, bạn có thể bắt đầu và tham gia các cuộc họp video mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động của mình bằng ứng dụng Meet.

Tải ứng dụng Google Meet

Tải và cài đặt Google Meet theo link sau trên App Store

Nhấp vào Google Meet trên thiết bị của bạn để mở nó

Nếu bạn có nhiều thiết bị, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video trên một thiết bị và tiếp tục trên một thiết bị khác. Các cuộc gọi được tự động đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị.

Advertisements

Bắt đầu một cuộc họp trong ứng dụng Meet

 1. Mở ứng dụng Meet
 2. Chọn + để tạo cuộc họp mới
 3. (Tuỳ chọn) Nhấp vào Meeting code để nhập mã cuộc họp hoặc nickname. Sau đó nhấp Join meeting

Cách để bắt đầu cuộc họp video với Google Meet trên trình duyệt, thiết bị Android và thiết bị iOS